Banyo Boyleri

Merkezi Isıtma Sistemi bulunan yapılarda, merkezi ısıtma sisteminden almış olduğu ısı enerjisini , boyler üzerindeki cidar yardımıyla ortama ve kullanım suyuna aktaran, böylece hem ortamın ısıtılmasının yanı sıra aynı anda kullanma sıcak suyunun da ısıtılmasını sağlayan boylerlerdir.

TEKNİK BİLGİLER

MONTAJ ŞEMASI